Reklaamkuubikud

Reklaamkuubikud on üks võimalustest kui on vaja pilku püüda rohkem kui kahest hoone küljest ning seda võimaldab planeeritava reklaami asukoht. Tänapäeva uute tootmispindade planeerimise juures on paljudel juhtudel märgata juba eelnevalt arhitekti poolt hoonele planeeritud teraskonstruktsioone mis asetsevad katusepiirist kõrgemal. Need kuubikud on mõistlik ehituse käigus või ka hilisemalt katta reklaampindadega. Olenevalt kuubiku suurusest ja ülesehitusest saab sellistel puhkudel alusmaterjalina kasutada trükitud bannereid, alumiinium- või alumiiniumkoposiit tahvleid või muid meelepäraseid alusmaterjale, millele on dekoor pelae kantud kas trüki- või kleebistehnikas. Palju on kasutust leidnud ka väiksemad reklaamkuubikud mis on püstitatud või riputatud väiksematele, kuid avatud vaateväljaga hoonetele. Vajadusel saab kuubikud valgustada välispidiselt kasutades LED prozektoreid või siis paigaldada LED moodulid kuubikute sisemusse, et valgustaks esipindasid seestpoolt. Sellisel puhul oleks tegu juba valguskuubikuga, ehk kaks ühes.