• kleebiste paigaldus

    kleebiste paigaldus

Kleebiste paigaldus jahile

Kleebiste paigaldus jahile om antud projekti juures teostatud päris suuremahuliselt. Nimelt on valge jahi küljed vöörist ahtrini üle kiletatud spetsiaalse musta eristruktuurse kilega, k.a. ka ahtripeegel. Peale külgede kiletamist on jahi külgedele lisatud valged plotterlõikuses logod. Logod on välja lõigatud samuti spetsiaalsest kleebismaterjalist ning kantud aluspinnale siirdekile abi. Lisaks eelpool toodule on kleebislogod lisatud ka purjejahi suurele-, ehk grootpurje mõlemale küljele. Kogu projekti tulemuseks on hästi kujundatud ja teostatud purjejaht arvestades olulisel määral ka nimisposori visuaalset identiteeti.
Tellija: Tactical Foodpack Sailing Team. Purjejaht Olympic.
Foto: Gerli Tooming

Küsi pakkumist
sarnasele tootele